biuro@auto-partner-berlin.pl            kom DE: +49 151 75 601 601            kom PL: +48 600 56 65 65

Polityka prywatności

§1 Podstawa prawna

1 . Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

§2 Postanowienia ogólne

1 . Korzystając z usług naszej firmy i strony internetowej www.auto-partner-berlin.pl, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

2 . Administratorem danych osobowych Klientów firmy Auto-Partner-Berlin oraz Użytkowników strony internetowej www.auto-partner-berlin.pl w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest właściciel firmy Auto-Partner-Berlin oraz strony internetowej auto- partner-berlin.pl, która dostępna jest pod adresem: http://auto-partner-berlin.pl (zwany dalej „Stroną internetową”) tj. Natalia Procyk, Onckenstr. 21, 12059 Berlin NIP: 16/479/01097, telefon: +48 600 566565; e-mail: biuro@auto-partner-berlin.pl . Właściciel Strony internetowej oraz firmy Auto Partner Berlin niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

3 . Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin strony www, udzielanie odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy oraz przesłane na adres e-mailowy biuro@auto-partner-berlin.pl.

4 . Dane Użytkowników są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§3 Narzędzia analityczne

1 . Osoba odwiedzająca stronę www.auto-partner-berlin.pl zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmię Auto Partner Berlin w celach marketingowym.

2 . Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest zgoda użytkownika. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook

3 . Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

§4 Prawa Użytkownika strony www.auto-partner-berlin.pl

1 . Użytkownik ma prawo do wycofania się ze zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

2 . Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

3 . Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook.

4 . W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.

5 . W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych .

§5 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów/Użytkowników strony www

1 . Właściciel Auto Partner Berlin przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich tj.:

 • w celu złożenia zamówienia na wykonanie strony WWW lub projektu graficznego,
 • w celu uzyskania informacji odnośnie szczegółowej oferty firmy Auto Partner Berlin
 • w celu możliwości uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub przesłane na firmowy adres e-mailowy
 • wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.

2. Właściciel firmy Auto Partner Berlin zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • informacje o używanej przeglądarce internetowej,
 • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

3 . Właściciel Auto Partner Berlin oraz strony internetowej oświadcza, że podanie powyższych danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Auto Partner Berlin.